Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej DOM

 

Marek Adaszewski

Prezes Zarządu SMOP DOM

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej DOM

 

Martyna Maria Skrzypkowska

Ewa Zysnarska

Marek Zygmański